SEO


SEO – search engine optimization – optimalizace pro vyhledávače

je metodika vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem pak je získat ve výsledku hledání ve vyhledávačích, které odpovídá obsahu, pro danou webovou stránku vyšší pozici a tím četnější a zároveň cílené návštěvníky.Protože většina používaných SEO technik není původní a vychází ze zásad publikování přístupného a bezbariérového webu, jsou tyto techniky přínosné nejen pro počítačové stroje, ale i pro běžné a zejména handicapované uživatele.Existuje však kritika SEO, která vytýká účelovost těmto opatřením nebo jejich zneužití, protože roboti nejsou umělou inteligencí a proto důležitost obsahu pro návštěvníka stránek hodnotí nepřímo.
Zpětné odkazy – backlinky jsou rozhodně nejdůležitější prvky optimalizace pro vyhledávače každé webové stránky. SEO (Search engines optimalization) je v podstatě souhrn několika faktorů Vašeho webu, který rozhoduje o tom, na jakých pozicích ve vyhledávačích se budou Vaše stránky zobrazovat. Zjednodušeně řečeno, čím lepší optimalizaci pro vyhledávače Váš web má, tím výše bude ve výsledcích vyhledávačů zobrazován. Čím více zpětných odkazů na Vaše stránky vede, tím lepší optimalizaci pro vyhledávače máte, a tím výše se budete ve vyhledávačích zobrazovat. Samozřejmně nezáleží pouze na samotném počtu odkazů, velkou roli hraje také optimalizace stránky, která na Vás odkazuje. Čím kvalitnější SEO taková stránka má, tím více zvyšuje právě to Vaše.
SEO je jeden z oborů, který dělá spousta lidí a prodávají to lidem, kteří tomu nerozumí a dělaj věci, který jim mohou uškodit.
Bohužel špatné na tom je, že ti klienti to nepoznají že by na tom mohlo být něco špatně.
Ano a za tímhle názorem si stojím. Dělám SEO dobře, dělám ho kvalitně, ale dělám ho pomalu a jsem drahej, to je to nejlepší co dokážu lidem dát. Nic negarantuju. Proč? Udělám analýzy a řeknu klientovi musíte s tím webem udělat to a to, a když on to neudělá. Nebo klient je nejdražší na trhu, s tím taky nezmůžu. Příklad z praxe seo pro zimní areál a on nenapadne sníh a s tím taky nic nezmůžu. Proto negarantuju lidem, SEO není laboratorní prostředí, nedokážu mít všechny tyhle věci pod kontrolou.
Jsem konzultant a proto platíte za zkušenosti, moji práci a za rady, které jsem za celou dobu (od roku 2001) nasbíral.

Pamatujte, optimalizace pro vyhledávače není založena jenom na optimalizaci hlavní stránky webu. A už vůbec není o optimalizaci „jedné“ konkrétní stránky.

Pagerank, S-rank a další ukazatele kvality SEO optimalizace

Kvalita optimalizace pro vyhledávače Vašich webových stránek se promítá v tzv. rancích – ohodnocení webů. Těch v současné době existuje více, ale ty nejdůležitější z nich jsou pro nás v současné době Google Pagerank a Seznam S-rank. Čím kvalitnější optimalizaci máte, tím vyšší tyto ranky budou.

10 tipů jak optimalizovat pro vyhledávače

Umisťování stránek na prvních místech vyhledávačů je stále důležitější. Nejen začínající projekty tímto způsobem získají většinu svých uživatelů. Optimalizace pro vyhledávače bývá často zahalena rouškou tajemství, SEO optimalizátoři se neradi dělí o své techniky a nalzení kvalitních informací o SEO na internetu je obtížné. Následujících 10 tipů pomůže v orientaci a zdůrazňuje to nejdůležitější.

1. Unikátní obsah

Kvalitní a unikátní informace není třeba příliš optimalizovat. Návštěvníci si je najdou sami a rádi je budou šířit dál. Unikátní nabídka se bude optimalizovat sa­ma.

2. Výběr vhodné domény

Zapamatovatelná a krátká doména, která se snadno píše bude při optimalizaci výhodou. Doménové jméno je součástí image celého webu, tak jej volte opatrně a střízlivě (žádných pět slov oddělených pomlčkou).

3. Jedinečný titulek pro každou stránku

Titulek stránky je první věc, kterou vidí uživatel ve výsledcích vyhledávání. Je důležité, aby přesně popisoval obsah stránky. Uživatel musí tušit, co jej po kliknutí na titulek najde na cílové stránce.

4. Meta tagy

Značka Meta description je podobně důležitá jako titulek. Může se totiž objevit ve výsledku vyhledávače hned po titulkem. Opět pečlivě vyplňujte pouze související informace s danou stránkou a nenechte se mýlit, že není při zobrazení stránky vidět – je tam.

5. Sémantický web

Podobně jako při psaní dokumentů v programu Microsoft Word se i v případě stránek má používat označení textu podle jejich role. Nadpis první úrovně označujte značkou H1, pro výčet položek použijte seznamy číslované OL nebo nečíslované UL. I když stránky sami netvoříte, přečtete si základy HTML a hotový web kontrolujte.

6. Flash jen s mírou

Animovaný Flash na stránkách může být při prvním pohledu působivý, ale jen do doby než jeho obsah budete chtít najít ve vyhledávačích. Flash by se měl ke slovu dostat pouze zřídka, když Vás nějaký tvůrce stránek bude přesvědčovat o opaku, zeptejte se ho na optimalizaci pro vyhledávače. Dnes již ale Flash není na škodu takový Googlrë jej už umí přečíst.

7. Minimum parametrů v adrese

Při procházení stránek si zaměřte na zobrazovaný odkaz v adresním řádku. Určitě byste měli vidět odkaz celý a s minimem parametrů. Parametry poznáte tak, že jsou po znaku otazník (?) a oddělovány ampersandem (&).

8. Žádný duplicitní obsah

Existuje nějaká stránka, kterou najdete zcela stejnou na několika adresách? To je špatně. Nenechávejte vyhledávač vybrat jednu z nich a sjednoťte je. Snížíte tím i počet stránek, které se potom budou aktualizovat ve vyhledávání častěji.

9. Externí odkazy

Aby stránky vyhledávač našel, odkažte je z jiného webu. Přidejte stránky do katalogů a snažte získat i další odkazy z tématicky podobných internetových stránek. Důležitý je i text v odkazech, pomocí nich bude možné stránky také najít, tak si na něj dejte pozor.

10. Trpělivost

Optimalizace stránek není jednorázová věc, kterou stihnete během dvou dnů. Pokud děláte vše podle předchozích tipů, nepoužíváte žádné zakázané techniky, tak vyčkejte. Změny v umístění stránek se mohou projevovat i v řádu týdnů či měsíců.

Senior park

Etický kodex optimalizace pro vyhledávače (SEO)

Etický kodex SEO nabízí pravidla, kterými by se měl řídit každý SEO konzultant nebo SEO agentura. Jeho přečtení doporučujeme nejen konzultantům, ale i klientům.

Český překlad SEO Code of Ethics, který vytvořil Bruce Clay:

Diskuze o jakémkoli etickém kodexu SEO je podobná diskuzi o politice nebo náboženství: je zde více názorů, všechny strany si umíněně stojí za svým stanoviskem a málokdy najdou cestu ke společnému stanovisku.

Většina konzultantů optimalizace pro vyhledávače (SEO) tuto etiku chápe, nicméně ne všichni konzultanti praktikují bezpečné SEO. Příliš mnoho SEO konzultantů podstrkuje uživatelům, vyhledávačům nebo svým klientům (každému jemu odpovídající) falešné výsledky. „Upravování si“ této etiky „za každou cenu“ pak obecně omlouvají svými nebo klientovými potřebami. Tato stránka nevydává rozhodnutí. Jenom deklaruje to, co je jinak jasné.

Kdekoli všechny strany pracují společně na tom, aby prezentovaly relevantní a vysoce kvalitní informace jednoduše dostupné těm, kteří tyto informace hledají a kdekoli jsou SEO konzultanti najati, aby pomohli svým klientům zajistit lepší pozice ve vyhledávačích pro stránky klientů, my a ti, kteří odkazují na tuto stránku, dobrovolně přijímáme následující Etický kodex SEO:

SEO konzultant nesmí úmyslně poškodit klienta.To zahrnuje nepoužívání technik či postupů (bez přiměřené péče), které jsou známy, že vedou k odstranění webu klienta z indexů vyhledávačů či katalogů nebo které je činí neúčinnými. Příslušná věrnost standardům musí být adresována přes Robots Exclusion Standard.

SEO konzultant nesmí úmyslně porušit žádná publikovaná či uplatňovaná pravidla vyhledávačů či katalogů. Je známo, že pravidla a směrnice se často mění. Při změně je SEO konzultant povinen bez prodlení učinit vhodné kroky, aby vyhověl novým změnám u všech svých klientů. Pokud pravidla a směrnice nejsou zcela jasná, SEO konzultant nesmí používat potencionálně nebezpečně techniky a postupy do doby, kdy si bude jistý, že neporušuje pravidla.

SEO konzultant nesmí úmyslně oklamat, ublížit, či se dotknout cti spotřebitele. Všichni jednotlivci používající vyhledávače k návštěvě webu nesmí být klamáni informacemi zveřejněnými pro vyhledávače či vyhledávači, nebo poškozeni či uraženi po vstupu na klientův web. To zahrnuje i techniky, kdy stránky klienta lákají na klíčová slova, které nesouvisí s pravým obsahem klientových stránek (technika „bait and switch“). Klientovy stránky musí být jasně a podstatně asociovány s optimalizovanou frází. Nesmí se ani používat techniky, které by mohly být urážlivé k cílovým návštěvníkům.

SEO konzultant nesmí úmyslně porušit žádný zákon. To zahrnuje úmyslné a opakované porušování obchodního práva a práva duševního vlastnictví (copyright, trademark, servicemark) nebo práva týkající se spamu, a to včetně všech zákonů, které platí v zemích, v kterých se snaží web zákazníky oslovit.

SEO konzultant nesmí špatně prezentovat (podvrhovat) obsah klientových stránek. To zahrnuje zobrazování různých verzí webových stránek různým uživatelům, kromě případů, kdy se informace upravují pro potřeby prohlížečů, jazyka uživatele či specifických potřeb produktu. Obecně řečeno, všechny požadavky na dané URL by měly serverem vygenerovat identický HTML kód.

SEO konzultant nesmí prezentovat práci jiných jako svou vlastní. To zahrnuje i případy, kdy vezme práci jiných z části nebo v celku a vydává ji jako vlastní. SEO konzultant nesmí vytvářet přesné kopie práce jiných (namísto vytváření vlastní práce) bez předchozího souhlasu zúčastněných subjektů.

SEO konzultant nesmí zkresleně či lživě prezentovat vlastní schopnosti, vzdělání, školení, certifikáty, spojení s obchodními skupinami, technické zázemí či zkušenosti. To zahrnuje kvantifikovaná prohlášení k projektovým plánům, historii práce, zdroje společnosti (zaměstnanci, vybavení, patentované produkty) a seznamy klientů. Garance musí být omezeny jenom na věci, nad kterými má SEO konzultant jasnou a dostatečnou kontrolu.

SEO konzultant se nesmí dostat do konfliktu zájmů bez předchozího oznámení všem zúčastněným stranám. To zahrnuje upřednostňování jednoho klienta před druhým na konkurenčních slovech z osobních důvodů. S každým klientem musí SEO konzultant jednat stejně a všem poskytovat stejné nejlepší možné služby v jejich optimalizaci.

SEO konzultant nesmí vzbuzovat v klientovi přehnaná očekávání. To zahrnuje přijetí více než přiměřeného počtu klientů, kteří mají stejná, tedy konkurenční, klíčová slova, a tvrzení, že všichni budou na předních pozicích ve vyhledávačích. Součástí je i tvrzení, že výsledků může být dosaženo v nepřiměřeně krátkém čase. SEO konzultant musí při svých tvrzeních vycházet z podmínek vyhledávačů, klientova webu a konkurence.

Všichni SEO konzultanti musí nabízet svým klientům interní i externí procedury k řešení sporných případů ve vzájemném vztahu. To zahrnuje publikovaní adresy a telefonního čísla na hlavních stránkách webu SEO konzultanta, uvedení odkazů na příslušné autority na prominentních místech webu SEO konzultanta a takové smlouvy, která zahrnuje oddíly o řešení sporných případů.

Všichni SEO konzultanti budou chránit tajemství a anonymitu svých klientů, především pak privilegované informace. Mohou zveřejnit skutečnosti, které obsahují pochvalná vyjádření o SEO konzultantovi. Všichni pracovníci SEO jsou zavázáni chránit informace, které nejsou všeobecně známé a jejichž zveřejnění by mohlo klienta poškodit. SEO konzultant nebude zveřejňovat jméno klienta, logo klienta, tiskové zprávy a další informace o tom, že SEO konzultant pro klienta pracuje, bez výslovného souhlasu klienta.

Všichni SEO konzultanti budou pracovat podle svých nejlepších schopností k zlepšení či udržení pozic klientových stránek ve vyhledávačích. SEO konzultant uzavírá s klientem dohodu o poplatcích za zlepšení a udržení pozic. SEO konzultant se zavazuje využít vhodné a povolené techniky a postupy k zlepšení a udržení pozic stránek svého klienta s vědomým změn technologií vyhledávačů, konkurence a potřeb stránek klienta.

Souhlasím a podporuji tento etický kodex SEO a budu se ho držet.

Novinky

SEMOR spustil LINK DIGGER
01. června 2020 Co to vlastně je ten LINK DIGGER? Jedná se o nástroj, který vám dokáže zjistit jak si na tom ...
e-shopy na míru
11. dubna 2019 Hledáte-li dodavatel pro prodej na internetu - tedy dodavatele e-shopu je možné se obrátit na některou z mnoha ...
Taky objednáváte web s nadsazenými požadavky?
01. března 2018 Většina klientů tajně doufá, že když objedná web, tak bude samozřejmě optimalizovaný pro SEO. Většina klientů je zklamaná... ...

Google Partner

Stránky

Odkazy